Jdi na obsah Jdi na menu
 


11) Květen 2011

Pondělí 2. 5. 2011

Žd 1 Jak úžasné bylo, když Bůh ke svému lidu mluvil skrze proroky... Oč je větší a krásnější, že k nám – i ke mně – promlouvá skrze svého Syna! (sr. v. 1-2)

Úterý 3. 5. 2011

Žd 2 Ježíš se nestydí nazývat mě svým bratrem, svou sestrou! (v. 11) Chvála tobě, Pane...

Středa 4. 5. 2011

Žd 3 Pane, dej, ať od tebe nikdy neodpadnu ani já ani moji blízcí či mně svěření! (sr. v. 12)

Čtvrtek 5. 5. 2011

Žd 4 Pane Ježíši, uzdravuj prosím mé zatvrzelé srdce, abych byl schopen slyšet tvůj hlas. (v.7)

Pátek 6. 5. 2011

Žd 5 Ježíš – ač Boží Syn – je mi vzorem v pokoře a poslušnosti... (sr. v. 7-8)

Sobota 7. 5. 2011

Žd 6 Pane, víš, jak často jsem pokoušen k ochablosti, prostřednosti, rezignaci... Dej mi sílu a „neutuchající horlivost až do konce“! (sr. v. 11)

Pondělí 9. 5. 2011

Žd 7 Pane, chvála tobě za to, že jsi stále živ a přimlouváš se za nás! (sr. v. 25)

Úterý10. 5. 2011

Žd 8 Bože, prosím, vlož svůj zákon i do mé mysli a napiš mi ho do srdce... (sr. v. 10)

Středa 11. 5. 2011

Žd 9 Kolik mrtvých skutků, slov, myšlenek bylo už v mém životě! Kolik mrtvého času! Díky, Ježíši, že ty jediný mé svědomí i mé srdce od těchto skutků můžeš a chceš očistit. (sr. v. 14)

Čtvrtek 12. 5. 2011

Žd 10 Tvá jediná oběť, Pane, stačí ke spáse mé i celého světa... (sr. v. 12.14)

Pátek 13. 5. 2011

Žd 11 Díky, Pane, za příklad všech svědků víry – nejen starozákonních, ale i těch současných, kteří vstoupili do mého života... Dávej mně i mým blízkým stále více pevné a živé víry!

Sobota 14. 5. 2011

Žd 12 Jakou přítěž bych se měl snažit, Pane, s tvou pomocí odhodit? (sr. v. 1)

Pondělí 16. 5. 2011

Žd 13 Pane, ty jsi stále stejný, tvá láska a věrnost jsou neměnné... (sr. v. 8) Jak neotřesitelná jistota v dnešní nejisté době...

Úterý 17. 5. 2011

Jk 1 Ježíši, pomáhej mi tvé slovo přijímat, ale také podle něj jednat (sr. v. 21-22).

Středa 18. 5. 2011

Jk 2 Vím, že povrchní posuzování lidí podle jejich vzhledu, podle jejich sympatických či nesympatických projevů je i můj problém... Pane, pomoz mi nedělat rozdíly mezi lidmi! (sr. v. 1-4)

Čtvrtek 19. 5. 2011

Jk 3 Rozsévá můj jazyk dobro, či zlo? Přináší pokoj, nebo nesvár? (sr. v. 1-12)

Pátek 20. 5. 2011

Jk 4 Se zlem, s ďáblem, nelze dělat kompromisy, nelze s ním diskutovat. Je třeba se mu jasně a jednoznačně vzepřít (v. 7) – samozřejmě to lze jen v síle Ducha Kristova.

Sobota 21. 5. 2011

Jk 5 Pane, toužím po tom, abys projevoval svou moc i skrze mou slabou modlitbu! (sr. v. 16)

Pondělí 23. 5. 2011

1 Pt 1 Pane Ježíši, dej mi prosím sílu a trpělivost v čase zkoušek. (sr. v. 6-7) Dej tuto sílu i mým blízkým, kteří zkoušky či trápení právě prožívají..

Úterý 24. 5. 2011

1 Pt 2 Jsme „lid náležející Bohu“ (v. 9). Díky, Ježíši, že ti smím patřit!

Středa 25. 5. 2011

1 Pt 3 Pane, pomoz mi přát dobro a žehnat i těm, kdo mi ubližují (v.9) – víš, že je to nad mé síly.

Čtvrtek 26. 5. 2011

1 Pt 4 Bože, pomáhej mi dobře sloužit druhým těmi dary, jež jsi mi svěřil. (sr. v. 10)

Pátek 27. 5. 2011

1 Pt 5 Tobě, Pane, záleží na nás i na našich starostech: chvála tobě! (sr. v. 7)

Sobota 28. 5. 2011

2 Pt 1 Pane Ježíši, pomoz mi stále více upevňovat mé křesťanské i osobní povolání, abych pevně kráčel po cestě, která směřuje do tvého království... (sr. v. 10-11)

Pondělí 30. 5. 2011

2 Pt 2 Pane, věřím, že mě v žádné zkoušce neopustíš a vždy mi budeš oporou! (sr. v. 9)

Úterý 31. 5. 2011

2 Pt 3 I dnes je mnoho lidí, kteří se víře posmívají... (sr. v. 3-4) Ježíši, pomáhej mi, abych byl tvým dobrým a statečným svědkem i v nevěřícím prostředí.